Greece (2011) - Jonathan Myers

The Parthenon (438 BC) of the Acropolis in Athens, Greece

acropolisathenseuropegreeceparthenonplaces geographic