Greece (2011) - Jonathan Myers

Moni Agias Varvaras Rousanou, Meteora, Greece. Note the old, former monastery in the background.

europegreecemeteoramonasterymoni agias varvaras rousanouplaces geographicreligion