Greece (2011) - Jonathan Myers

Moni Megalou Meteorou (14th century), Meteora, Greece

europegreecemeteoramonasterymoni megalou meteorouplaces geographicreligion